Over ons

Onze club is een collectief van enthousiaste, creatieve amateur fotografen. Deze site is een middel om hun begeestering en werk te laten zien.

Het streven is, het fotografisch niveau van al deze fotografen op een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Dit gebeurd door een samenkomst iedere 1e vrijdag van de maand. Er worden workshops gehouden, advies gegeven, en uitstappen georganiseerd.
Deze werkvergaderingen worden druk bijgewoond.

Zowel het technische, alsook het creatieve aspect van de fotografie zijn items. Ook de digitale verwerking van beelden komt vaak aan bod.
We beoordelen alle beelden kritisch, maar respectvol.

Ieder fotograaf legt de klemtoon op de verschillende fotografische disciplines die hij zelf verkiest.

Deelname aan wedstrijden gebeurd op vrijwillige basis.

Ieder jaar worden gastfotografen uitgenodigd met specialisaties over verscheidene disciplines.
Om de twee à drie jaar streven we er naar om een kwaliteitsvolle fototentoonstelling te organiseren.

We zijn ook lid van Breedbeeld, welke iedereen in Vlaanderen ondersteund die met fotografie bezig is.
Wil je nog meer informatie over onze club, mail gerust naar:  regenboog@telenet.be